Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Władze

 1. Jednoosobowymi organami Uczelni są Rektor i Dziekani.
  Zastępcami Rektora są Prorektorzy, a Dziekana - Prodziekani.
  Jednoosobowe funkcje kierownicze w ramach struktury organizacyjnej Uczelni sprawują również: Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, Kierownicy Zakładów i Kierownicy Studiów Międzywydziałowych.
  Kompetencje Rektora, Dziekanów i pozostałych osób sprawujących jednoosobowe funkcje kierownicze określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Akademii Muzycznej w Katowicach.

 2. Kolegialnymi organami Uczelni są Senat i Rady Wydziałów, których kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej w Katowicach.

 3. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni. Jego kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej w Katowicach.

 4. Kwestor pełni funkcje głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza w sprawach finansowych. Obowiązki i uprawnienia Kwestora Uczelni wynikają z ustawy o finansach publicznych.

Władze Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kadencja 2016-2020

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański
e-mail:
tel. 32 7792 112

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz
e-mail:,
tel. 32 7792 111

Prorektor ds. studentów i doktorantów
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 111


Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302


Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Marek Nosal, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekani Wydziału Instrumentalnego
adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
e-mail:,
tel. 32 7792 302

dr hab. Witold Zaborny, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Ewa Biegas, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 304

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
adt dr hab. Katarzyna Makowska
e-mail:,
tel. 32 7792 304

Dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
e-mail:,
tel. 32 7792 302

Prodziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Prof. zw. hab. Jerzy Jarosik
e-mail:,
tel. 32 7792 302Kanclerz
mgr Katarzyna Pleśniak
e-mail:,
tel. 32 7792 111

Kwestor
mgr Tomasz Nagórzański
e-mail:,
tel.32 7792 350

Skład Senatu Akademii Muzycznej

 1. prof. dr hab. Władysław Szymański
 2. prof. dr hab. Wanda Palacz
 3. dr hab. Jacek Glenc, prof. AM
 4. dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 5. prof. zw. dr hab. inż. Feliks Widera
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
 7. prof. zw. dr hab. Julian Gembalski
 8. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 9. prof. zw. dr hab. Tomasz Miczka
 10. prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 11. dr hab. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, prof. AM
 12. dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
 13. dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 14. dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 15. dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM
 16. dr hab. Marek Nosal, prof. AM
 17. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 18. dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM
 19. adt dr hab. Piotr Chołołowicz
 20. adt dr Wojciech Herzyk
 21. adt dr Małgorzata Wasiucionek
 22. st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
 23. asyst. Bartłomiej Barwinek
 24. mgr Katarzyna Pleśniak
 25. mgr Krystian Saciłowski
 26. Klaudia Boksa
 27. Piotr Bartoszek
 28. Emil Trepka
 29. Borys Urbanowicz
 30. Maciej Zieliński
 31. Hubert Żmudzki

Skład Rady Uczelni

 1. dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP – przewodniczący Rady
 2. dr Jacek Siebel
 3. Maciej Biskupski
 4. dr hab. Arkadiusz Adamski, prof. AM
 5. dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
 6. mgr Katarzyna Pleśniak
 7. Hubert Żmudzki (przewodniczący Samorządu Studenckiego)ostatnia modyfikacja: 03-10-2019 10:10
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek