Struktura

Struktura organizacyjna
Władze
Status prawny
Struktura własnościowa i majątek
Dane kontaktowe


Struktura organizacyjna

Rektor -prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki-prof. dr hab. Wanda Palacz
Prorektor ds. studentów i doktorantów -dr hab. Jacek Glenc, prof. AM

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

Dziekan -dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
Prodziekan -dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM

Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki -Kierownik - prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej-Kierownik - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
Katedra Dyrygentury Chóralnej -Kierownik – prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki- Kierownik - st. wykł. dr hab. Grażyna Darłak
Katedra Muzykoterapii- Kierownik - adt dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak

Wydział Instrumentalny

Dziekan -dr hab. Marek Nosal, prof. AM
Prodziekan -adt dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz
Prodziekan -dr hab. Witold Zaborny, prof. AM

Katedra Akordeonu -Kierownik - adt dr hab. Piotr Chołołowicz
Katedra Fortepianu -Kierownik - dr hab. Anna Górecka, prof. AM
Katedra Gitary i Harfy -Kierownik - prof. dr hab. Wanda Palacz
Katedra Instrumentów Smyczkowych -Kierownik - dr hab. Szymon Krzeszowiec, prof. AM
          Zakład Skrzypiec
          Zakład Wiolonczeli – Kierownik – adt dr hab. Natalia Kurzac-Kotula
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji -Kierownik - prof. zw. dr hab. Stanisław Dziewior
Katedra Kameralistyki -Kierownik - dr hab. Arkadiusz Kubica, prof. AM
Katedra Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych -Kierownik - adt dr hab. Marek Pilch
Katedra Organów i Muzyki Kościelnej -Kierownik - prof. zw. dr hab. Julian Gembalski

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan -dr hab. Ewa Biegas, prof. AM
Prodziekan -adt dr hab. Katarzyna Makowska

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Dziekan -dr hab. Paweł Tomaszewski, prof. AM
Prodziekan -prof. zw. dr hab. Jerzy Jarosik

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego -prof. dr hab. Roman Widaszek

Biblioteka

Dyrektor -st. kustosz dyplomowany mgr Iwona Biasostatnia modyfikacja: 03-10-2019 10:10
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Izabela StanekAkademia Muzyczna Katowice - budynek